AKTIVISTIČNA GROZLJIVKA: ŽANR KOT GIBALO SPREMEMB

11. junij / 14:00
Predava dr. Johnny Walker

Strokovnjaki in novinarji vse pogosteje izpostavljajo potencial grozljivke, da se loteva družbeno-političnih vprašanj in s tem prepoznava hude družbene krivice. V tem predavanju zagovarjam tezo, da se moramo za pravo oceno, koliko lahko grozljivke vplivajo na družbene spremembe, ozreti k aktivističnim skupnostim, v katerih filmski ustvarjalci uporabljajo ta žanr v okviru širšega prizadevanja za družbene spremembe. Pri tem pojem aktivistične grozljivke obravnavam v navezavi na britanski kratki film The Herd (2014), ki je del vegansko-feminističnega protestnega gibanja. Predavanje začnem z umestitvijo filma v širši kontekst akademskega raziskovanja družbeno angažiranih grozljivk, nato pa obravnavam širši aktivistični kontekst filma in njegove produkcije, kampanjo množičnega financiranja, ki je omogočila njegovo dokončanje, vsebino filma, njegovo prikazovanje na filmskih festivalih in na spletu ter njegovo nadaljnje življenje v aktivističnih krogih veganov in borcev za pravice živali. Trdim, da film The Herd kot prvo aktivistično grozljivko zlahka ločimo od drugih družbeno ozaveščenih grozljivk sodobnega časa, zato ker je njegova gonilna sila aktivizem, zaradi konteksta, v katerem je nastal, in konteksta, v katerem se še naprej prikazuje.

Dr. Johnny Walker je višji predavatelj medijskih študij na Univerzi Northumbria. Je avtor monografije Contemporary British Horror Cinema: Industry, Genre and Society (2015) in sourednik monografije Grindhouse: Cultural Exchange on 42nd Street, and Beyond (2016). Je ustanovitelj in sourednik knjižne zbirke Global Exploitation Cinemas založbe Bloomsbury, član uredniškega odbora knjižne zbirke Horror Studies založbe University of Wales Press in glavni raziskovalec pri projektu “Raising Hell: British Horror Film in the 1980s and 1990s”, ki ga financira britanski AHRC (Arts and Humanities Research Council).